Medlemsvillkor

Träningsinstitutet i Lund AB, 559323 – 4544

Avtal personlig träning

 • Avbokning som sker inom 24 timmar innan träningstillfället ska debiteras med fyrahundrafemtio (450) kronor och det missade träningstillfället får utnyttjas vid senare tillfälle enligt ö.k med tränare.
 • Uppsägning av kontrakt måste ske minst trettio (30) dagar i förväg.
 • Frysning av tjänst är tillåtet en månad per kalenderår. Frysning meddelas senast 30 dagar innan första dagen för den frysta perioden. Bindningstid förlängs med samma antal dagar som den frysta perioden pågår. Med frysning menas ett tillfälligt stopp av tjänsten.
 • Ångerrätt erbjuds i 14 dagar från köpdatumet om köpet sker online eller via telefon. Utnyttjade tillfällen under ångerperioden debiteras.
 • Vid utebliven betalning skickas påminnelse, därefter skickas en (1) påminnelse med femtio (50) kronor i påminnelseavgift.
 • Träningsinstitutet i Lund AB behandlar samtliga personuppgifter i enlighet med GDPR.
 • Träningsinstitutet i Lund AB förbehåller sig rätten att ordna med ersättare om den personliga tränaren ej längre är tillgänglig eller av andra skäl inte kan närvara.

Trivselregler

 • Klienten förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör, diskriminerar eller ofredar andra klienter och/eller personal.
 • Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet.
 • Rengöring och iordningställande av utrustning sker alltid i direkt anslutning till avslutad träning.
 • Klienten får inte bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till omedelbar avstängning.
 • Det är förbjudet att släppa in andra personer i anläggningen. Du som klient ansvarar för upplåsning av dörren vid din entré till anläggningen. Skulle obehöriga bli insläppta under din upplåsning blir du personligt ansvarig för skador, stöld etc. som kan uppkomma i samband med detta.
 • På träningsytan använder vi rena inneskor. Ytterskor tas av vid entrén, likaså smutsiga och blöta ytterkläder.
 • Förtäring av mat sker endast på anvisad plats, ej på träningsytan.

Kameraövervakning

• Klienten har informerats om att ingången och anläggningen av säkerhetsskäl är kameraövervakad.

Utryckning

• Klienten åtar sig genom sitt klientskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer klienten att debiteras för den utryckningskostnad som eventuellt uppstår i samband med att larm och vaktpersonal rycker ut till följd av klientens otillåtna närvaro.

Boka möte

Kontakta oss för att boka in ett möte där vi går igenom era tankar, behov och förutsättningar så lägger vi upp en plan tillsammans.